Wychowanie dziecka we francji

9
1569

Każde dziecko bez względu na to gdzie mieszka i się urodziło potrzebuje zaspokojenia swoich największych potrzeb, czyli miłości oraz bliskości. Na to jak wychowane zostanie nasze dziecko ma wpływ wiele czynników miedzy innymi miejsce, w każdym kraju podejście do kwestii wychowania jest nieco inne, róże są też tradycje i przekazywane wartości. Francuski model wychowywania dzieci różni się od tradycyjnego polskiego, głównie podejściem. Francuskie matki po urodzeniu dziecka nie decydują się zazwyczaj na urlop wychowawczy tylko macierzyński.

Najczęściej po ukończeniu przez dziecko sześciu miesięcy chcą już powrócić do pracy na swoje stanowisko. Dziećmi w tym czasie opiekują się dziadkowie lub najczęściej żłobki, których we Francji jest dużo. Co ważne na żłobek stać w zasadzie wszystkich rodziców, ponieważ opłata za niego zależy od dochodów rodziców, jest to sprawa bardzo indywidualna.

Kolejną różnicą jaka występuje w tradycyjnym francuskim modelu wychowania jest luźniejsze podejście do kwestii macierzyństwa. We Francji nie przywiązuje się wagi do karmienia piersią, zazwyczaj po kilku miesiącach mamy z niego rezygnują, wynika to z tempa życia oraz wygody, podobnie jest też z kwestią wspólnego spania z dzieckiem, mamy z zagranicy zazwyczaj decydują się na oddzielny pokój dla malca. Od samego początku uczą go w ten sposób samodzielności. Kolejnym ważnym aspektem w wychowaniu dzieci we Francji jest ich karmienie. Z powodu natłoku obowiązków dzieci zazwyczaj odżywiają się źle, głównie zjadają gotowe posiłki często przeznaczone dla dorosłej osoby. To zbyt małe przywiązywanie uwagi do odżywiania może procentować w późniejszym czasie w nadwagę.

Co jest bardzo istotne zarówno rodzice jak i państwo zdają sobie sprawę z faktu jak ważna jest rodzina, rodzice mogą liczyć na sporą pomoc w tej kwestii ze strony rządu, przejawia się to głównie ulgami podatkowymi, zniżkami na transport czy nawet skróceniem wieku emerytalnego o kilka lat. Działanie rządu ma na celu wspieranie młodych ludzi do podjęcia decyzji o macierzyństwie, tego niestety brakuje w Polsce.

9 KOMENTARZE

Comments are closed.