Dziedziczenie spadku w Polskim prawie

232
1197
Dziedziczenie spadku w Polskim prawie

Każde prawo jest określane przepisami. O przebiegu dziedziczenia stanowią artykuły 931-939 kodeksu cywilnego. Określają one przede wszystkim kolejność dziedziczenia. Pierwszeństwo mają małżonek oraz dzieci spadkodawcy, którzy dziedziczną po równo. Część małżonka musi stanowić jednak co najmniej 1/4 spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą spadek rodzice i rodzeństwo spadkodawcy i wtedy małżonek otrzymuje aż połowę spadku.

Jeśli spadkobierców jest kilku, każdy z nich może złożyć do sądu rejonowego wniosek o dział spadku. Powinny zawierać się w nim dane spadkobierców, informacje o ich wieku, wykonywanym zawodzie, stanie rodzinnym, zarobkach i majątku. Na ich podstawie sąd ustala wartość poszczególnych części spadku. Jeśli do podziału jest nieruchomość, sąd może wskazać jedną osobę, która ją otrzyma, z zastrzeżeniem obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców.

Zdarza się, że spadkodawca nie ma krewnych, a więc jego majątek nie ma spadkobierców. Jeśli nie da się ustalić ich tożsamości, spadek przejmuje gmina, w której ostatnio zamieszkiwał spadkodawca. Gdy nie można stwierdzić, w jakiej ostatnio mieszkał on gminie, wtedy spadkobiercą jest Skarb Państwa. Są to jednak skrajne przypadki i raczej rzadko się zdarzają. Częściej dziedziczenie zachodzi na podstawie testamentu. Jeśli taki testament nie istnieje, wtedy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Testament może przyjmować różne formy. Najbezpieczniejszy jest testament notarialny. Sporządza się go w kancelarii notarialnej. Jest on nieważny bez podpisu i jeśli jest złożony przez osobę niedziałającą świadomie, niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych. Inną formą jest testament własnoręczny, za który może być uznany nawet list skierowany do określonej osoby z podpisem pozwalającym rozpoznać spadkodawcę.

Bez względu na to, czy dziedziczenie było ustawowe, czy testamentowe, spadkodawca ma obowiązek zapłaty podatku od spadku, chyba, że spadek jest niższy od kwoty wolnej od podatku (zależy ona od grupy spadkowej). Jeśli chcesz bardziej szczegółowo poznać istotę dziedziczenia ustawowego, powinieneś zaznajomić się z zagadnieniami postępowania spadkowego, długów spadkowych, odrzucenia spadku i podziału spadku.

232 KOMENTARZE

  1. Zak, Empathy Toward Strangers Triggers Oxytocin Release and Subsequent Generosity, Annals of the New York Academy of Sciences 1167, no buy lasix The next morning, specimens were washed 3 in PBS before fixation in 4 paraformaldehyde overnight

  2. viagra celebrex copay card ATTENTION EDITORS VISUALS COVERAGE OF SCENES OF DEATH AND INJURY Syrian activists inspect the bodies of people they say were killed by nerve gas in the Ghouta region, in the Duma neighbourhood of Damascus August 21, 2013 lasix kaufen 2018 Jul; 19 7 904 915

  3. Therefore, this study describes the effects of TAM on mitochondrial bioenergetics, contributing to a better understanding of the biochemical mechanisms underlying the multiple antiproliferative and toxic effects of this drug stromectol uk buy online Shawn uEWjtLqKxfSnIRkFWrT 6 17 2022

  4. Tamoxifen and colchicine modulated vinblastine followed by 5 fluorouracil in advanced renal cell carcinoma a phase II study levitra que contiene Comparison of the magnitude of estrogen mediated lipid changes with the degree of reduction in mortality has suggested that these lipid changes account for only a minority of the beneficial effects 18

  5. Will benefit, and an average disease from nursing is also routinely given multiple births in pregnancy levitra 20 mg comentarios Tamoxifen can act as an ER antagonist or agonist in which estrogen agonistic effects are associated with favorable effects such as prevention of bone fractures as well as detrimental effects, including an increased risk of endometrial cancer and venous thromboembolic events

  6. Acute intoxication and bad trips usually can be managed with placement of the individual in a quiet, nonstimulating environment with immediate and direct supervision so that the patient does not cause harm to herself or to others buy cialis 20mg Again it is helpful to think of the heart as a functional unit and systolic and diastolic heart failure are in the spectrum of the same disease

  7. In recent years, the media has always reported that China is deep rooted The city is developing rapidly, and there is a tendency to catch up Anderson herbal medicine for premature ejaculation and erectile dysfunction with Silicon Valley, so Silicon Valley is always vigilant about the East clomid 50mg buy online

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here