Komunizm jako system społeczno-ekonomiczny

0
253
Komunizm jako system społeczno-ekonomiczny

Historycy i politolodzy definiują komunizm jako system obejmujący sobą kwestie ekonomiczne i społeczne, z którego wyeliminowana została własność prywatna. U podstaw komunizmu leży przeświadczenie, że wszyscy ludzie są równi i każdy powinien posiadać tyle samo. Stąd też komunizm stara się zniszczyć własność prywatną. Zamiast prywatnych posiadaczy dobra materialne i duchowe należą do wspólnoty, czyli ogółu społeczeństwa. Ojcami komunizmu są dwaj niemieccy filozofowie Karol Marks i Fryderyk Engels. Obaj uważali, że komunizm to najlepsze rozwiązanie dla ludzkości. Jest to ustrój przynależny państwom na wysokim poziomie rozwoju społecznego, kiedy własność prywatna przestaje mieć znaczenie i zostaje zastąpiona własnością wspólnotową.

Ojcowie komunizmu mieli przede wszystkim na myśli środki produkcji, czyli fabryki oraz firmy. Ich zdaniem, własność prywatna jest źródłem nierówności i dlatego w państwach, które próbowały wcielić w życie ten system własność prywatna oraz prywatna działalność gospodarcza były zakazane. Tym samym, cała aktywność ekonomiczna była w rękach rządu, który podejmował decyzje gospodarcze centralnie. Państwem, które w największym stopniu próbowało wcielić w życie ten system był Związek Radziecki. Ten eksperyment społeczny, bo tak może nazwać ten proces, trwał tam ponad 80 lat. W tym czasie obywatele nie mieli prawa prowadzić prywatnej działalności gospodarczej. Kosztem małych prywatnych gospodarstw powstawały ogromne gospodarstwa państwowe, a właścicielami fabryk byli robotnicy. Oczywiście jest to tylko teoretyczna strona tego eksperymentu.

W praktyce komunizm w wydaniu radzieckim się nie powiódł i przyniósł więcej złych niż dobrych rzeczy. Ten eksperyment społeczny nie powiódł się i nauczył ludzkość, że często dobre chęci naprawienia świata prowadzą do jeszcze gorszych sytuacji niż te, z którymi próbowano pierwotnie walczyć. W chwili obecnej nikt już nie myśli o powrocie do komunizmu i każdy uważa, że ten system jest przegrany i nie ma do niego powrotu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here